"Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš." - Steve Jobs - 
  • Mon super titre

    Mon super titre

Naše Služby


Ostraha komerčních objektů:
Napojení objektu na mobilní centrální ochranu 
 
Střežení objektu strážní službou 
 
Nepravidelná kontrola objektu (počet kontrol dle přání klienta) 
 
Naše agentura provádí dvakrát měsíčně velkou denní kontrolu objektu za účasti majitele (vnější i vnitřní perimetr) 
 
Noční kontroly objektů se provádějí nepravidelně několikrát za týden, vyjíždíme na každé narušení a signál z MCO, za výjezdy klient neplatí!! 
 
Ostraha staveb a stavebních strojů 
 
Kontrola alkoholu na pracovišti 
 
Vyhledávání vozidelObce a památky :

Hlavním úkolem je zejména ochrana movitého i nemovitého obecního majetku, kontrola budov či nejrůznějších zařízení v obci, dohled nad veřejným pořádkem. V případě zjištění jakéhokoliv přestupku nebo trestného činu jsou naší hlídkou provedeny neodkladné úkony k zajištění pořádku. 

Ochrana a ostraha obecního majetku – školy školky parky, kostel, hřbitov, náměstí, sportovní areály, památky, 

 - pořádková služba při akcích pořádané městem 

 - dohlížení na přechodu pro chodce poblíž základní školy 

 - dodržování obecních vyhlášek 

 - ostraha zastupitelů a hostů obce 

 - spolupráce s policií ČR 

 možnost napojení na MCO Ostraha soukromých objektů :


Naše bezpečnostní agentura nabízí zabezpečení rodinných domů, bytů, chat a chalup buď formou mobilní centralizované ochrany, nebo vizuální kontrolou. Například při dovolených, v zimních obdobích atd. Při zjištění problému je na místo vyslána naše motorizovaná jednotka.Ochrana osob (bodyguard) :


Je zajišťována také osobní ochrana v různých podobách. Osobní ochrana je vždy přizpůsobena tomu, aby byl klient co nejvíce střežen, ale zároveň, aby jej osobní ochrana příliš neomezovala. Díky tomu se náš klient může plně soustředit na své soukromé i pracovní aktivity s vědomím, že je v naprostém bezpečí. Rozsah služeb Osobní ochrana zahrnuje služby bodyguarda (osobního strážce), doprovod VIP osob na riziková setkání.